Използването на GPS система за контрол на автопарка е необходимо, но не достатъчно условие, за да се постигне оптимизиране на разхода за автопарка. „Оптимизиране“ в случая следва да се възприема като намаляване на разходите. Разбира се, тази оптимизация излиза и извън пределите на GPS системата, но трябва да се подчертае, че необходимостта й е от първостепенно значение, ако искате да имате автоматизирана и независима обективна информация.

 

Как да оптимизирате разходите за леки и лекотоварни автомобили, когато имате GPS проследяващи устройства в автомобилите?

Уплътняване на използването на автомобилите?

До каква степен се използват всички автомобили в автопрака и дали работата, която извършват е равномерно разпределена между тях? Вижте следният отчет, който можете да получите автоматично от GPS система. Той ви дава едно бързо сравнение и отговаря на въпроса „Колко километра изминава всеки автомобил?“:

gps-tracking-1

Сравнението по автомобили за изминатите километри през текущия месец и за календарната година дава доста добра представа колко пътува всеки автомобил. В конкретния случай е логичен въпросът: защо първият и последният автомобил в списъка имат такава голяма разлика в изминатите километри? Възможно е разликата в километрите да се дължи на ремонт на автомобил, географската територия, на която работи, начина на работа на водача. Но, във всички случаи, ако имате автомобили, чиито капацитет не се уплътнява ще разберете от горе показаната справка. Имайки информацията за натоварването на автомобилите, можете да направите преценка, дали са ви необходими такъв брой МПС или можете да свършите работа и с по-малко.

Ограничаване на средната и максимална скорост

Скоростта има пряко отношение към разхода на гориво. По тази причина ограничаването на средната скорост до определени граници и намаляване на максималната ще даде пряк ефект върху разхода на гориво, в посока надолу.

gps-tracking-2Каква е средната скорост на автомобилите във вашия автопарк? Без GPS проследяващи устройства в автомобилите, трудно ще отговорите на този въпрос, както и на въпроса: Каква е максималната скорост на всеки автомобил?
В GPS системата на Viasat Technology информацията за максимална скорост за всяко пътуване фигурира в справка Пътен лист. В подобна справка се съдържа и информация за средната скорост на всяко пътуване.

gps-tracking-3

След като знаете каква е средната и максимална скорост, можете да вземете съответните административни мерки за тяхното намаляване.

Намаляване или ограничаване на ползването на служебни автомобили за лични цели

По презумпция служебните автомобили се ползват за служебни цели. При много фирми има официално разрешение леките автомобили да се ползват и за лични цели. Въпросът е дали знаете каква част от времето и какъв е пробегът за лично и служебно ползване.
Вижте каква информация можете да добиете автоматично от GPS система за личното и служебно ползване на колите:

gps-tracking-4

След като вече имате картината за личните и служебни километри, можете да приложите различен модел за ограничаване, намаляване или спиране ползването на автомобила за лични цели. В много фирми е позволено ползването на автомобила и за лични цели. Мениджърско решение е дали горивото за личните километри ще се заплащат от водача на служебния автомобил или ще са за сметка на фирмата. Можете да сложите праг, например 300 км. месечно за лични цели и разходът на гориво над тези километри да се заплаща от водача.
Знаейки съотношението на личните километри в автопарка, винаги можете да оптимизирате ползването на автомобила.

 

Ако имате въпроси, възползвайте се от безплатна консултация на телефон 0700 1 49 49.