Има различни причини, които налагат в процеса на работа, да разберете точно къде е даден автомобил в момента, например:

1. В случай на аварирал автомобил, при който се налага да изпратите екип на място за отстраняване на проблема;
2. В случай на пътно транспортно произшествие (ПТП), при който се налага да изпратите хора на място при автомобила;
3. Когато ваш клиент очаква доставка и твърди, че автомобилът все още не е пристигнал. В този случай можете веднага да проверите къде точно е автомобилът и да прецените ситуацията;
4. При даден под наем автомобил, чието връщане е забавено или се налага да откриете къде е колата, за да си я приберете;
5. При натиснат паник бутон в автомобил, в случай на нападение, което застрашава водача, транспортното средство или превозвания товар;
6. Когато водачът се е загубил и е необходимо да видите къде е, за да му дадете допълнителни инструкции;
7. В случай на кражба или обсебване на автомобил.

Вижте лесен начин да проверите къде е автомобилът в момента със софтуера SmartTracker.

Проверявайте лесно къде са вашите автомобили в момента. Поискайте оферта за GPS проследяваща система със софтуер SmartTracker.

Ако имате въпроси, възползвайте се от безплатна консултация на телефон 0700 1 49 49.