1. Следете за източвания на гориво от резервоара в модула за справки на GPS проследяващата система

Справка зареждане източване3.jpg

2. Следете за източвания на гориво от резервоара в оперативния модул на GPS проследяващата система

графики на следата.png

Графиката ясно визуализира източванията на гориво, с което можете недвусмислено да докажете кражби на гориво от резервоара.

3. Сравнявайте зарежданията, потвърдени от бензиностанцията с тези регистрирани от GPS системата

Софтуерът Viasat SmartTracker има удобна функция, с която можете да сравните отчетените от GPS системата зареждания  с тези, които са направени на бензиностанция.

Сравнение.png

 

По този начин лесно ще регистрирате случаите, в които фактурирано на фирмата зареждане, не е постъпило в резервоара на автомобила. Освен това, веднага ще разберете дали има разлика в отчетеното количеството гориво по GPS и това от фактурата, сравнявайки зарежданията, отчетени от GPS системата и от бензиностанциите.

4. Използвайте автоматизирана GPS система, която ви уведомява, ако автомобила, чиято карта за гориво се използва, не е на съответната бензиностанция

Сравнение автомобил и карта.jpg

С автоматизираната функционалност в софтуера SmartTracker, ще имате допълнително средство за контрол, което ви уведомява, ако със служебна карта за гориво, се прави неразрешено зареждане в чужд автомобил. Можете да разчитате и на служителите на бензиностанцията, но те все пак са хора и допускат грешки, умишлени или случайни.

Можете да проверите бързо и лесно всяко регистрирано несъответствие, като кликнете върху линка „тук“. На картата се визуализира бензиностанцията, където е била използвана служебната карта и колата, на която принадлежи служебната карта за гориво.

Ако все още нямате GPS система и искате да се предпазите от кражби на горива, поискайте оферта!