Системи за мониторинг


Наскоро посетихме уеб семинар с Matt Camden от Virginia Tech Transportation Institute(VTTI), по повод повишаването на безопасността чрез наблюдение на поведението на шофьора. Искаме да ви информираме относно темите, които бяха дискутирани, както и някои ключови идеи, които можете да предложите на екипа си.

В уеб семинара, Мат отвори три главни теми:

  • Какво поведение се счита за рисково?
  • Повишават ли безопасността системите за мониторинг?
  • Как успешно да използваме системите за проследяване?

Рисковото поведение на водачите е причина за 90% от инцидентите на пътя.

  1. Грешни решения: неправилно ускоряване, неспазване на достатъчна дистанция или неразумно шофиране спрямо условията на пътя.
  2. Невнимание спрямо случващото се извън автомобила, разсейване в автомобила. Примери за това са натискането на спирачката бързо и често или разсейване с пътник.
  3. Грешки, свързани с контрола на автомобила като свръх компенсиране на завой или паниране в опасен момент.
  4. Грешки, които не зависят директно от водача, като заспиване или здравословен проблем.

12.png
Таблицата по-горе е въз основа на проучване, което показва топ рисковите поведения на пътя. Агресивното шофиране е сред най-рисковите, но и едно от най-рядко случващите се. Най-честото е несъобразената скорост с 12.8 пъти по-голяма вероятност от инцидент.

2.pngVTTI също направиха проучване, засягащо разсеяното шофиране, измервайки честотата и въздействието, което има. Очевидно обкръжението и действията по време на шофиране влияят на шофирането и вниманието на пътя. В зависимост от поведението, шансът за катастрофа може да бъде увеличен до 35 пъти. Въпросът е, как да се справим с това? Един от начините е чрез система за проследяване на поведението на шофьора. Тази технология следи шофирането и идентифицира рисковите действия.