Лесен начин за охранителните фирми да докажат, че автомобилите им са пристигнали на обект точно навреме

СОТ услугите са важна част от ежедневието на много хора, тъй като гарантират сигурност на домовете, офисите, складовете и всички онези важни места, които искаме да защитим от посегателства.

При подаден сигнал от системите, охранителните фирми имат ангажимент да стигнат в рамките на определени минути до обекта, от който e постъпил сигнал за посегателство.

Как със сигурност СОТ фирмата може да докаже, че автомобилът е пристигнал до обекта навреме?

1/ С наличието на GPS проследяващо устройство в автомобила.

GPS проследяващото устройство регистрира точния момент на пристигане на обекта, с точност до няколко секунди. Информацията може да се разпечата и предостави на клиента с цел да се убеди, че обектът му е бил посетен в рамките на договореното време. Тази прозрачност в отношенията между охранители и клиенти носи спокойствие и за двете страни.

Как СОТ фирмите могат да докажат, че  автомобилът е пристигнал в обекта точно навреме, използвайки GPS проследяващо устройство?

2/ Чрез оперативния софтуер Viasat Technology SmartTracker, който показва точния момент на пристигането на автомобила до обекта.

Вижте извадка от софтуера за оперативно наблюдение:

 софтуер за оперативно наблюдение.jpg

3/ Чрез Справка за пристигане на обект

Справката отразява дата, час, минута и секунда на пристигане на СОТ автомобила до обекта, на база на данните от GPS проследяващо устройство

Справка за пристигане в обект.png