Тъй като Пътният лист е един от необходимите за отчет документи, той е задължителен за всяка съвременна GPS система.

Автоматичните пътни листа безспорно са едно от големите удобства на GPS проследяващите системи за контрол на служебни автомобили. Трите най-често ползвани Пътни листа са:

  1. Пътен лист за работно и извън работно време за служебен автомобил
  2. Пътен лист за работно време за служебни коли
  3. Пътен лист за извън работно време служебни МПС

Тези пътни листа можете да получите с няколко клика на мишката. Необходимо да избирате колата и времевия период. Пътният лист получен от GPS проследявща система се генерира:

  • Автоматично;
  • С вярна обективна информация, без човешки грешки;
  • В различни формати, включително и Ексел за последваща обработка, ако е необходима.

Автоматичните пътни листа, генерирани от GPS проследяващите системи ви дават възможност:

Налага ли се да подготвяте Пътни листа за Вашия автопарк?

Колко време отнема изготвянето и проверката на Пътните листа?