В България ТОЛ такси на база изминато разстояние се заплащат от всички превозни средства с тегло над 3,5 тона, ползващи републиканската пътна мрежа. В това число влизат тежкотоварни превозни средства и автобуси. Пътни такси се начисляват за магистралните и първокласни пътища, които са 3115 км. от общо 20 000 км. републиканска пътна мрежа. Не се заплащат ТОЛ такси за второкласни, третокласни, четвъртокласни и общински пътища. Участъците от републиканската мрежа, за които се дължат пътни такси са сигнализирани с пътни знаци.

Размерът на ТОЛ таксите е на база изминато разстояние и се определя по няколко критерия в зависимост от превозното средство и пътя.

Пътни превозни средства под 3,5 тона плащат пътни такси в България посредством винетки.

Кои категории превозни средства плащат ТОЛ такси на база разстояние?

Превозните средства, които дължат пътни такси на база изминато разстояние, са разпределени в 5 категории, в зависимост от тонажа и броя оси.

 • Товарен автомобил над  3,5 тона – до 12 тона (включително).
 • Товарен автомобил над 12 тона с 2 до 3 оси.
 • Товарен автомобил над 12 тона с 4 и повече оси.
 • Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници над 3,5 тона – до 12 тона (включително).
 • Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници над 12 тона.

Как се определя размерът на ТОЛ таксата

Размерът на ТОЛ таксата за ППС над 3,5 тона се определя в зависимост от следните критерии:

 • Клас на пътя.
 • Изминато разстояние.
 • Категория на превозното средство – общо допустима техническа маса.
 • Брой оси.
 • Екологична категория.

Каква е тарифата за ТОЛ такси в България

Тарифите за ТОЛ такси за ППС над 3,5 тона за периода 1 юли – 31 декември 2022 година са:

 

Пътни превозни средства
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ
I клас
II клас
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,06
0,05
0,02
ЕВРО V
0,07
0,05
0,03
ЕВРО III и IV
0,08
0,06
0,03
ЕВРО 0, I, II
0,09
0,08
0,03
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
0,16
0,13
0,09
ЕВРО V
0,17
0,15
0,11
ЕВРО III и IV
0,18
0,15
0,11
ЕВРО 0, I, II
0,20
0,17
0,11
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
0,23
0,21
0,15
ЕВРО V
0,24
0,22
0,15
ЕВРО III и IV
0,27
0,25
0,16
ЕВРО 0, I, II
0,32
0,29
0,18
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,02
0,02
0,01
ЕВРО V
0,03
0,02
0,01
ЕВРО III и IV
0,04
0,03
0,02
ЕВРО 0, I, II
0,05
0,04
0,02
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т
ЕВРО VI, EEV
0,03
0,02
0,02
ЕВРО V
0,04
0,03
0,02
ЕВРО III и IV
0,05
0,04
0,03
ЕВРО 0, I, II
0,06
0,05
0,03

 

В България не се начислява ДДС върху ТОЛ таксите.  

Начини за плащане на ТОЛ такси за МПС над 3,5 тона

Начините за плащане на пътни такси за МПС над 3,5 тона са три:

 • Автоматизирано с GPS устройство (за спътниково позициониране), монтирано в превозното средство.
 • Автоматизирано с Бордово устройство, което се ползва в кабината на водача.
 • Маршрутна карта, която се закупува предварително в зависимост от избрания маршрут, по който ще премине превозното средство.

Контролът за пътните такси се осъществява от камери, мобилни и стационарни, разположени по платената пътна мрежа. 

Платена пътна мрежа в България

Към платената пътна мрежа влизат всички магистрални и първокласни пътища.

платена пътна транспортна мрежа на република българия тол такси

Пътните такси на база разстояние се прилагат за превозни средства над 3,5 тона от февруари 2020 година. Най-лесният начин за плащане на пътни такси на ежедневно и често пътуващи превозни средства е автоматизираният – чрез бордово устройство или чрез GPS устройство, монтирано в автомобила. 

Научете повече за плащането  на ТОЛ такси с GPS устройство  на 0700 1 49 49 или заявете консултация като попълните следната форма.