Ако оперирате в строителната индустрия и вашият бизнес е отдаване на вишки под наем, често се сблъсквате с предизвикателства, свързани с отношенията между вас и вашите клиенти.


1. Колко време работят вишките при вашите клиенти?

Дори и да калкулирате наема на ден, не е все едно дали автовишката се ползва един час или осем часа в денонощието. Прецизната информация за броя часове, които вишката се ползва, би дала възможност за гъвкавост и тарифиране на час, според часовете на реално използване.

 

2. Кога тяговата батерия на автовишката е за подмяна?

Колкото по-рано знаете дали тяговата батерия е за подмяна, толкова по-лесно ще планирате разходите и респективно ще избегнете непланирано спиране на автовишката от работа.

 

3. Кога ключът за главно захранване остава включен без да се ползва машината? 

Това е нежелателно, защото води до разряд на батерията. При информация за включен ключ на главното захранване, без да се ползва машината, бихте могли да санкционирате клиента или поне да го уведомите.

 

4. Зарежда ли се редовно батерията на електрическите вишки, когато машината се ползва от клиент?

Изключително важно е клиентите ви да се грижат добре за вашите вишки, когато ги отдавате под наем. Какво бихте предприели, ако знаете, че машината е оставена без захранване?

 

5. Остава ли машината с много малко количество гориво в резервоара

Противопоказно е машината да работи с малко количество гориво в резервоара. Тъй като често наемът на тези машини не включва горивото и клиентът трябва сам да го осигури. Понякога става така, че машините работят на ръба на наличното гориво. Това е вредно за самата машина.

 

6. Как да се справите с клиентите, които не си плащат наема, но продължават да ползват вашата вишка?

Дистанционно изключване на двигателя на вишката ще ви позволи да ограничите ползването на машината, когато наемът не е платен.

 

Контролът с GPS проследяващи устройства с разширена функционалност позволява да решите всеки един от изброените 6 проблема. Свържете се с нас за безплатна консултация, ако се сблъсквате с изброените по-горе проблеми и нямате решение.