Viasat ITS

VIASAT ITS Интелигентни транспортни системи за оптимизация на градската мобилност ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА Viasat ITS е интелигентна система за управление на градски транспорт (PTIPS)