Categoria Servizio: Others

Viasat ITS

VIASAT ITS Интелигентни транспортни системи за оптимизация на градската мобилност ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА Viasat ITS е интелигентна система за управление на градски транспорт (PTIPS)

Viasat Insurance Telematics

VIASAT INSURANCE TELEMATICS Застрахователна Телематика ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА Viasat Insurance Telematics e иновативно и уникално за Българския пазар GPS решение в сферата на застрахователната телематика. Услугата позволява на застрахователната компания близък контрол и информация за начина на шофиране и регистриране на автомобилен сблъсък. В резултат застрахователите постигат филтриране на „лошите“ клиенти и задържане на клиентите …

Viasat Insurance Telematics Read More »