Пътни разходи при командировка в страната (част 3)

При покриване на пътни разходи при командировка е важно командирования да предостави всички документи, които удостоверяват направените разходи.  Защо представянето на документи е важно? Работодателят

Leggi Tutto »

Командировъчни средства (част 2)

При командироване в страната работодателят има задължение да изплаща командировъчни средства. Командировъчните са допълнение към трудовото възнаграждение на работника. Видове командировъчни средства Командировъчните пари са

Leggi Tutto »

Какво е командировка? Права и задължения на работника и работодателя (част 1)

Командировка е изпълнение на същата трудова функция извън мястото на постоянна работа, на която работника полага своя труд. Командироването по същество и правна регламентация може

Leggi Tutto »

Право на работа в друга държава

Право на работа в друга държава членка се гарантира чрез премахване на изискванията за разрешение за работа. Повече можете да намерите в статията. Благодарение на това

Leggi Tutto »

Трудова мобилност в ЕС – законодателна рамка (част 2)

На базата на установените основни принципи в учредителните договори е развито и т. нар. вторичното законодателство, което детайлизира и установява механизмите за осъществяването на свободно

Leggi Tutto »