Как да разделите личен и служебен пробег с GPS за данък “ Уикенд „?

Разделянето на личен и служебен пробег за целите на данък “ Уикенд “ може да бъде трудно, сложно и времеемко, освен ако не сте се замислили за техническо решение. Има ли начин да се автоматизира разграничаването на служебните и лични километри? Да, има и дори можете да избирате варианти! Разделянето на служебните от личните километри …

Как да разделите личен и служебен пробег с GPS за данък “ Уикенд „? Read More »