Published on октомври 14, 2019

3000 лева глоба за несвалени данни от тахограф

Превозвачите, които не свалят данните от своя тахограф и не спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006, относно времето за управление, почивките в работно и извънработно време по отношение на водачите, извършващи автомобилен превоз на стоки и пътници, могат да бъдат глобени от 1000 до 5000 лева.

В зависимост от нарушението, се прилагат следните имуществени санкции на превозвачите:

 

САНКЦИЯ
1 За превозвачи, които не са осигурили извличане на всички данни от   тахограф или от картата на водача 3,000 лв.
2 За превозвачи, които не съхраняват данни от дигиталния тахограф или картата на водача за период 365 дни или отказват да ги предоставят за проверка от контролните органи 5,000 лв.
3 Превозвачи, които дават на водачите бонуси , свързани с изминатото разстояние или с количеството превозени товари , и това води до застрашаване безопасността на движението и/или нарушава изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 или на AETR 3,000 лв.

 

САНКЦИЯ
4 Без тахограф в камиона или ако монтираните тахографи не са от одобрен тип. 5,000 лв.
5 За не осигуряване на правилното функциониране на тахографа. 3,000 лв.
6 Ако камионът се управлява от водач, който не притежава карта за водача. 3,000 лв.

 

САНКЦИЯ
7 На превозвачи, които не са осигурили информация на водача за изискванията на регламенти Регламент (ЕС) № 165/2014, Регламент (ЕО) № 561/2006 или AETR. 2,000 лв.
8 Превозвачи, които подправят, укрият или унищожат данни, записани и съхранени в дигиталния тахограф, в картата на водача или на разпечатките от дигиталния тахограф. 3,000 лв.
9 На превозвачи, които манипулират тахографа, тахографския лист или картата на водача, което може да доведе до подправяне на данните. 1,500 лв.

 

САНКЦИЯ
10 За превозвачи, които не осигуряват спазване на работното време и почивките 1,000 лв.
11 На превозвач, в чието превозно средство е установено монтирано устройство за подправяне на данните, записани в тахографския лист, съхранени в дигиталния тахограф, в картата на водача или на разпечатките от дигиталния тахограф 5,000 лв.
12 На превозвач, които не са осигурили поправката на тахографа от одобрен сервиз или тя не е извършена на пътя в рамките на 7 дни от откриване на неизправността на тахографа 3,000 лв.

 

8000 лв. и отнемане на лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или на лиценза на Общността се прилага при повторни нарушения по точки 2, 4, 6, 10, 12 и 13.

Подробности за прилаганите имуществени санкции при обществените вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи можете да научите от Закона за автомобилните превози.

Използвайте съвременните технологии, за да сте сигурни, че водачите спазват предвиденото от закона време за управление и почивка, и не ви застрашават глоби.

За да сте сигурни, че данните от вашите тахографи са свалени и налични, използвайте модул Тахограф към GPS системата на Viasаt Group. С него извличате отдалечено данните от тахографа, картата на водача и ги съхранявате 24 месеца в своя софтуерен акаунт.

 

Научете повече как да се предпазите от глоби с модул Тахограф. Свържете се с  нашите специалисти на 0700 1 49 49 или заявете консултация.
Viasat Technology е част от Viasat Group.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ПОДОБНИ СТАТИИ