News

Набързо ще разкажем как се роди нашият продукт за Car Sharing и ползите от него. Създаването на софтуерна платформа никога не е самоцел…
Enigma Telematics – представителят на Viasat Group за Франция и Обединеното кралство, вече официално се казва Viasat Connect.  Новината беше съобщена както от…