EVN България
Описание на проекта

Oперативен контрол на автопарк с повече от 1200 автомобила.

Детайли

Най-голямото енерго-разпределително дружество в България избра Viasat Technology SmartTracker за оперативен контрол на своя автопарк с повече от 1200 автомобила.

20% намаление на разходите по oбслужване и поддръжка на автопарка, дължащо се на:

  • Намаление на изминатите километри
  • Намалена скорост
  • По-малко катастрофи с фирмени МПС
  • Намаляване на административни разходи

Всичко това бе постигнато с минимален контрол от страна на операторите, заради възможностите на инструментите на Viasat Technology за автоматизация на оперативния контрол на автопарка, в т.ч. създаване на правила и тяхното прилагане, както и генериране на известия и справки за различни нива на мениджмънта на компанията.

Получи ценова оферта

Посъветвай се с нас как може да решим твоите проблеми и ние ще ти дадем предложение съобразено с индивидуалните нужди на твоя автопарк.

SQL Price Request Quote Form
Политика за поверителност